คนธรรพ์

นักดนตรีแห่งป่าหิมพานต์


คนธรรพ์หรือคันธรรวะ(คนฺธรฺว)เป็นอมนุษย์เพศชาย เป็นสามีของเหล่านางอัปสร มีความสามารถด้านการขับร้องและเล่นดนตรี มีหน้าที่รักษาโสม และเล่นดนตรีในสวรรค์ให้เหล่าเทวดาทั้งหลาย


บางตำรากล่าวว่าคนธรรพ์มีโลกของพวกตนเองชื่อคนธรรพโลก อยู่ระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์ หรือบ้างก็ว่าชื่อมหาโลก ตั้งอยู่เหนือโลกสวรรค์ และเจ้าแห่งคนธรรพ์คือท้าวจิตรรถ แต่บางปุราณะระบุว่าพระวายุเป็นเจ้าแห่งคนธรรพ์
เหล่าคนธรรพ์มีหน้าที่ส่งข่าวระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ด้วย ในมหาภารตะได้ระบุเอาไว้ว่าคนธรรพ์นอกจากทำหน้าที่เล่นตรีให้เทวดาแล้ว ยังเป็นนักรบให้กับเหล่าเผ่าพันธุ์ยักษ์ด้วย


ต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์คนธรรพ์นั้น มีตำนานระบุอยู่2ตำนานดังนี้1)เกิดจากพระพรหมาสร้างขึ้นจากจมูกของพระองค์ 2)เป็นเชื้อสายของพระฤาษีกัศยปะกับชายานางหนึ่ง นามว่าอริษตา

Facebook Comments