ในสมัยนี้การหลอกลวงเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดนั้นถือว่าเป็นเรื่องส่วนใหญ่ที่คนในสมัยนี้นั้นทำกันแต่เชื่อไหมว่าสมัยก่อนก็มีภูติที่ชอบหลอกคนอื่นโดยการแปลงร่างแปลงสิ่งของอย่างหินให้กลายเป็นเงินได้กับ


ทานูกิ

ใบไม้แปลงร่าง

เป็นสัตว์ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่า เป็นปีศาจที่สามารถแปลงร่างได้ โดยใช้ใบไม้แปะไว้ที่หน้าผาก โดยความเชื่อนี้ปรากฏให้เห็นบ่อย ๆ ตามสื่อต่าง ๆ เช่น การ์ตูน เป็นต้น โดยเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ชอบดื่มเหล้าสาเก แต่จะไม่ซื้อเหล้าสาเกให้เปลืองเงินแต่จะใช้วิธีการแปลงร่างหลอกเอาเหล้ามาดื่ม รักสนุก และจะชอบหลอกมนุษย์ด้วยการแปลงลูกอัณฑะให้มีขนาดใหญ่ด้วย

Facebook Comments