สำหรับประเทศไทยแล้วคงไม่มีใครไม่รู้จักยมทูตกันอย่างแน่นอนผู้ซึ่งจะพาเหล่าคนตายที่ทำบาปไปลงโทษที่ตัวเองทำบาปเอาไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ใช้แค่ปรเทศเราเท่านั้นที่มีความเชื่อเกี่ยวกับยมทูตแต่ที่ประเทศจีนเองก็มีเช่นกันแล้วแตกต่างหรือเหมือนกับของเราไหมต้องไปอ่านกันเลย

เฮยไป๋อู๋ฉาง

ยมทูตหน้าขาว-หน้าดำ


ยมทูตของจีนตามศาลเจ้าและในหนังจีน ที่ตนหนึ่งใส่เสื้อขาว ส่วนอีกตนใส่เสื้อสีดำ ทั้ง ๒ ตนนี้ไปไหนมาไหนต้องไปด้วยกัน ขณะที่เทพเจ้าแห่งโชคลาภจะไปไหน ทุกบ้านต่างเปิดประตูต้อนรับ แต่เทพ ๒ องค์นี้ ผู้คนกลับไม่มีใครต้องการ ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว ไม่แน่ว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภจะไปหาทุกบ้าน แต่ที่แน่ๆ คือ ยมทูตหน้าขาว – หน้าดำนี้ จะไปหาทุกบ้านและทุกคนเมื่อถึงเวลาอันสมควร โดยไม่เลือกว่า บ้านนั้นหรือคนๆ นั้น จะต้อนรับหรือไม่ก็ตาม

ยมทูตหน้าขาว – หน้าดำ นี้ จริงๆ แล้วมีนัยยะสอนตน เทพทั้ง ๒ มีชื่อเป็นจีนอย่างเป็นทางการว่า “เฮยไป๋อู๋ฉาง” 黑白无常 คำว่า “เฮย” แปลว่า “มืดหรือดำ” มาจากคำว่า “เฮยเทียน” 黑天 ที่แปลว่ากลางคืน คำว่า “ไป๋” แปลว่าขาว มาจากคำว่า “ไป๋เทียน” 白天 แปลว่ากลางวัน ส่วนคำว่า “อู๋ฉาง” แปลว่า “ไม่ยั่งยืน ไม่แน่นอน” (อนิจจัง) คำว่า “เฮยไป๋อู๋ฉาง” จึงมีนัยยะว่า “ชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ทุกคนพร้อมจะตายได้ทุกเวลา (ทั้งกลางวันและกลางคืน)” เพราะฉะนั้น การมีชีวิตอย่างไม่ประมาท ทำวันนี้ให้ดีที่สุด จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเมื่อเวลานั้นมาถึง ย่อมไม่อาจผัดผ่อนได้ (อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ โก ชญฺญา มรณํ สุเว น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา) แต่ทั้งที่ไม่แน่นอน แต่ทุกคนก็ยังประมาท และปลอบใจตนเองว่า “เอาน่า…คงยังไม่ถึงเรา”

Facebook Comments