ใคร ๆ ที่ชื่นชอบการเข้าวัดเข้าวิหารเพื่อทำบุญหรือชมสิ่งสวยงามจากศิลปะของไทยและในแต่ล่ะทีนั้นสถานที่ศาสนานั้นจะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนแต่ยังคงไว้ซึ่งความดีงามและสวยงามแต่ท่านหากได้เข้าไปในวิหารของกระดูกแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยระดูกและคำสาปท่านอาจจะต้องเปลี่ยนใจไม่เข้าไปสักทุกทีอย่างแน่นอน

วิหารกระดูก

ศิลปะผนังศพ


วิหารกระดูก แห่งเมือง อีโวราโปรตุเกส วิหารนี้สร้างในศตวรรษที่ 15
โดยพระนิกายฟรานซิสกัน ที่ประหลาดพิสดารคือ ผนังภายในวิหารนี้สร้างขึ้นจากกระดูกของมนุษย์กว่า 5,000 คนครับ เท่านั้นไม่พอ มีซากศพ 2 ร่าง ห้อยแขวนติดผนังด้านหนึ่งด้วย! ตํานานวัดระบุว่า ครั้งกระโน้นมีสตรีนางหนึ่งซึ่งยึดมั่น ในคาทอลิก แต่ได้ถูกสามีผู้โมโหร้ายกับลูกชายของ เธอเองช่วยกันโบยตีจนตาย

ก่อนสิ้นชีวิต เธอได้สาป ให้วิญญาณของเขาทั้ง 2 ลงนรก แม้แต่พื้นพสุธา ก็จะไม่ยินดีรับร่างของเขาไว้ ไม่นานนัก ชายทั้งสองก็ถึงแก่มรณกรรม ชาวเมืองพยายามขุด หลุมฝังศพของเขา แต่ขุดลงไปที่ใดก็เจอะแต่หิน เมื่อจนปัญญา พวกเขาจึงนําเอาซากศพทั้งสองขึ้น ไปห้อยแขวนไว้กับ ผนังวิหารดังกล่าว สําหรับให้นักบวชได้ใช้ปลง ในระหว่างทําสมาธิ ก็นับเป็นคําสาปที่ขลัง

Facebook Comments