บนโลกนี้มีน้อยคนนักที่จะสามารถละลึกชาติได้ บางคนเกิดมาอยู่ดีๆ ก็ระลึกชาติได้ว่าชาติที่แล้วตัวเองเป็นใคร เคยอยู่ที่ไหน เป็นอะไรตาย แต่พอโตขึ้นเรื่องเล่านี้ก็ค่อยๆ เลือนหายไปจนจำไม่ได้เลย เรื่องเล่านี้ก็เป็นในเรื่องของความเชื่ออีกละคะ โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะกับเรื่องของวันนี้ “องค์ลามะน้อย” วัย 3 ขวบ กลับชาติมาเกิด ระลึกชาติได้

องค์ลามะวัย 3 ขวบคือใคร ?
องค์ลามะน้อยองค์นี้ เป็นพระโอรสของเจ้าหญิง พระธิดาของสมเด็จพระราชินีอาชิ เชริง เป็ม วังชุก พระมเหสีองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก ซึ่งมีศักดิ์เป็นพระมาตุจฉาเจ้า (เสด็จป้า) ของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในนาม “กษัตริย์จิกมี” กษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งราชอาณาจักรภูฏาน จึงถือเป็นประวัติศาสตร์สำคัญ เรื่องน่าปิติยินดียิ่ง ที่มี ท่านรินโปเช องค์ลามะน้อย ซึ่งได้กลับชาติมาเกิด ในสายกษัตริย์ ราชวงศ์ภูฏาน

สิ่งที่องค์ลามะน้อยระลึกชาติได้
องค์ลามะน้อย หรือเจ้าชายราชวงศ์ภูฏานที่มีพระชันษาเพียง 3 ปี สามารถระลึกชาติได้ว่า ชาติก่อนทรงเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก เมื่อ 824 ปี ก่อน
การระลึกชาตินี้เริ่มต้นเมื่อองค์ลามะน้อย ทรงเล่าว่า เมื่อ 824 ปีก่อน ทรงเคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา ในประเทศอินเดีย และหากว่าได้เสด็จฯ เยือนที่มหาวิทยาลัยอีกครั้ง จะทรงจำทุกอย่างได้

เพจ Facebook ของ  รศ.ดร. ต่อตระกูล  ยมนาค ได้มีการโพสเรื่องราวขององค์ลามะ ไว้ดังนี้ ” ลามะน้อยองค์นี้ เป็นพระโอรส พระกนิษฐภคินี (น้องสาว) ของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี แห่งภูฐานได้ระลึกชาติ ว่าชาติที่แล้วเป็นอดีตพระลามะที่ภูฐาน ดำรงตำแหน่งสูงเป็น Lotsawa (ผู้แปลพระธรรม) กลับชาติมาเกิด พระลามะผู้ใหญ่ได้นำไปพิสูจน์ตามธรรมเนียมโบราณแล้ว ก็ทูลขอมาให้เป็นพระลามะเป็นเวลาเป็นปีแล้ว จนถือเป็นข่าวใหญ่อีกที่อินเดียเมื่อได้ไปเยี่ยมวิทยาลัยนาลันทา เมื่อ 1 มกราคมที่ผ่านมา เพราะสามารถจำบริเวณห้องเรียนที่เคยเรียนเคยสอนได้

ท่านคมสรณ์ พระธรรมฑูตที่ประจำอยู่ที่อินเดีย ได้รายงานข่าวมาเป็นข่าวที่ดีมาก สำหรับชาวพุทธ วิทยาลัยนาลันทา ซึ่งเคยเป็นวิทยาลัยสอนพุทธศาสนาที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดของโลกในอดีต แต่ได้ถูกทำลายสูญสิ้นลงเมื่อ 800 กว่าปี

พุทธศาสนา คงจะได้กลับมาฟื้นฟูมากในยุคเรานี้ เพราะจะมีคนกลับมาสนใจทั่วโลกด้วยข่าวนี้วิทยาลัยนาลันทา ในอดีตยิ่งใหญ่มาก ในอดีตมีพระนักศึกษา 10,000 รูปอาจารย์ 1,500 องค์มีอาคารสถานที่ครบถ้วน มีห้องประชุมจุคนได้มากกว่า 1,000 คน จำนวน 8 ห้อง ห้องเรียนมากกว่า 300 ห้อง ห้องเก็บคัมภีร์ขนาดใหญ่ มีโรงครัว ยุ้งฉาง เก็บข้าวเอง”

การเสด็จเยือนประเทศไทย
เมื่อ วันที่ 31 ม.ค.2561 ได้มาเยือนประเทศไทย พร้อมเจริญศาสนสัมพันธ์ พุทธเถรวาท – พุทธตันตรยาน ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้เสด็จมาเยือนวัดสระเกศ ณ บรมบรรพต  อีกด้วย

พูดคุยกับ Sidedestiny
“สำหรับประเทศไทยก็เคยมีคนที่สามารถระลึกชาติได้อยู่หลายคนเหมือนกันนะคะ แต่ขอกระซิบบอกไว้ก่อนค่ะว่าสัตว์ก็มีนะคะที่สามารถระลึกชาติ แค่คิดก็ไม่ธรรมดาซะแล้ว ไว้ Sidedestiny จะรีบทำบทความไว้ให้ผู้อ่านได้อ่านกันค่ะ คอยติดตามด้วยนะคะ”

Facebook Comments