อะมะเตะระซุ

เทพแห่งดวงอาทิตย์


เทพีแห่งดวงอาทิตย์ตามความเชื่อของศาสนาชินโต มีตำนานที่เกี่ยวข้องกับเทพีองค์นี้มากมายซึ่งเป็นรากฐานของพิธีกรรมสำคัญต่างๆ ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นเรื่องที่สำคัญคือการที่สุริยเทวีหลบหนีซุซะโนะโอะ เทพแห่งพายุเข้าไปอยู่ในถ้ำทำให้โลกต้องพบกับความมืดมิดเกิดจลาจล เทวดาทั้งหลายจึงคิดอุบายล่อหลอกให้สุริยเทวีปรากฏตัวออกมาเมื่อสุริยเทวีปรากฏตัวอีกครั้ง แสงสว่างได้ขับไล่ความมืดและความชั่วร้ายและสามารถปราบซูซะโนะโวะลงได้ นางจึงกลายเป็นเทพที่สำคัญที่สุดของศาสนาชินโต

Facebook Comments