ชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อเกี่ยวเทพเจ้ามากมายที่เกี่ยวของกับธรรมชาติที่ชาวอียิปต์เชื่อว่าจะทำให้เกิดภัยพิษัทหากว่าชาวอียิปต์ได้ทำผิดสิ่งต่าง ๆ ลงไป ความเชื่อต่อเทพเจ้าองค์แรกของอียิปต์เกี่ยวกับกระอาทิตย์องค์ที่ให้แสงสว่างกับพวกเขา


มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ของอียิปต์โบราณ

เทพรา

เทพรา หรือ เร คือ เทพแห่งดวงอาทิตย์ในตำนานเทพเจ้าของอียิปต์โบราณ สัญลักษณ์ของเทพราคือวงกลมหนุนอยู่บนเรือ แต่ส่วนมากมักเป็นมนุษย์ พระเศียรเป็นนกเหยี่ยว เชื่อว่าถือกำเนิดมาจากแม่น้ำแห่งเทพนุน กายล้อมรอบด้วยกลีบดอกบัว ทุกวันเมื่อเข้าสู่ราตรีกาล เทพราจะกลับมาบรรทมในดอกบัวนี้ สัญลักษณ์ของพระองค์เป็นนกศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่า นกเบนนู (Bennu bird) เกาะที่ยอดพีระมิด ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งแสงอาทิตย์
เทพราเป็นดั่งบิดาแห่งมวลมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลาย ทรงสร้างเทพชู เทพแห่งลม เทพีเตฟนุต เทวีแห่งสายฝน เทพเกบ เทพแห่งปฐพี เทพีนัต เทวีแห่งท้องฟ้าและ เทพฮาปีเทพแห่งแม่น้ำนิลนาม เทพราจะเสด็จออกจากเมืองเฮลีโอโปลิสพร้อมกับเหล่าเทพเจ้า โดยใช้เรือสุริยันเป็นยานพาหนะ เพื่อเยี่ยมราษฎรในแคว้นทั้ง 12 แคว้น ทำให้เกิดแสงอาทิตย์ตลอด 12 ชั่วโมงใน 1 วัน และในเวลากลางคืนพระองค์จะท่องไปในดินแดนจากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออก และมีตำนานเกี่ยวกับเทพราอีกมากมาย แต่ก่อนเทพราจะมีเฉพาะฟาโรห์เท่านั้นที่สักการะได้

Facebook Comments