เพื่อน ๆ คิดว่าเทพเจ้าจะสามารถทำการรวมร่างกันเพื่อได้รับพลังมากขึ้นไหม ซึ่งในตำนานบางพื้นที่นั้นได้กล่าวถึงเทพของตนที่ได้ทำการรวมร่างกับเทฑองค์เพื่อให้มีพลังมากขึ้นไม่เว้นแม้แต่ที่ประเทศอียิป์ที่มีการกล่าวถึงเทพองค์หนึ่งที่ได้ทำการรวมร่างจนได้กลายเป็นเทะที่อยู่เหนือทุกสิ่งหากเพื่่อน ๆ อยากรู้แล้วมาอ่านกันเลยดีกว่า

เทพอาเทน

เพพเหนือเทพ


อาเทน เป็นสุริยเทพพระองค์หนึ่ง ได้รับการนับถือมากในสมัยฟาโรห์อเมนโฮเตปที่ 4 ที่ต้องการเปลี่ยนให้ชาวอียิปต์นับถือเทพอาเทนเพียงพระองค์เดียว ทรงเปลี่ยนพระนามของพระองค์เป็นแอเคนาเทนและสร้างเมืองอเคทาเทนเป็นเมืองหลวงใหม่ถวายแด่เทพเจ้าพระองค์นี้

อาเทนเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองธีบส์ มีรูปเป็นบุรุษเพศ เศียรประดับศิราภรณ์รูปขนนกยาว ยุคหลังพระนามเพี้ยนเป็น อาตอน หรือ อาเทน ในยุคของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 4 ได้ทรงพยายามให้คนอียิปต์ทั้งมวลหันมาเคารพเทพอาเทนเพียงองค์เดียว

ซึ่งนับเป็นความพยายามในการปฏิรูปความเชื่อครั้งยิ่งใหญ่ โดยฟาโรห์เองได้เปลี่ยนพระนามเป็น แอเคนาเทน (Akhenaten) และฟาโรห์องค์ต่อมาก็ทรงพระนามที่เกี่ยวข้อง คือ ตุตันคาเมน เป็นต้น อาเทน หรืออามุน ถือเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ ได้ถูกนำมารวมกับ รา หรือ เร กลายเป็นสุริยเทพซึ่งเป็นใหญ่เหนือเทพทั้งปวง

Facebook Comments