ความจงรักภักดีหลาย ๆ คนก็รู้จักคำนี้และต้องการที่จะได้รับสิ่งจากคนอื่นอีกเช่นกันเช่นเดียวกับกษัตย์ที่ต้องการความจงรักภักดีแม้แต่เทพที่ว่ามีพลังเนื่องธรรมชาติยังต้องการได้รับความจงรักภักดีจากเทพองค์เช่นกันเราจะพามาทำความรู้จักเทพแห่งความจงรักภักดีกันกับ

เทพฮอรัส

เทพแห่งความจงรักภักดี


เทพฮอรัส เป็นโอรสของโอซิริส และไอซิส และเป็นพระสวามีของเทพีฮาเธอร์ มีศีรษะเป็นเหยี่ยว ถือเครื่องหมายของชีวิต เทพฮอรัส ทรงเป็นเทพที่เกิดจากการรวมกันของเทพนกเหยี่ยวและเทพแห่งแสงสว่าง ทรงมีพระเนตรขวาเป็นดวงอาทิตย์และพระเนตรซ้ายเป็นดวงจันทร์ ซึ่งเป็นเพราะขณะที่สู้กับเซทนั้นถูกกัดที่ตาซ้ายจนหมองมัว สัญลักษณ์ของเทพฮอรัสคือเป็นมนุษย์ที่มีศีรษะเป็นนกเหยี่ยว ทรงสวมมงกุฎสองชั้นหรือแกะสลักเป็นรูปวงสุริยะมีปีกอยู่ที่รั้ววิหารประจำพระองค์ หรือคือนกเหยี่ยวกำลังบินอยู่เหนือการสู้รบของฟาโรห์ ที่อุ้งเล็บมีแส้แห่งความจงรักภักดีและแหวนแห่งความเป็นนิรันดร์อยู่

Facebook Comments