เท็นโจนาเมะ

ผีลิ้นยาว


เท็นโจนาเมะเป็นเป็นผีที่มีลิ้นที่ยาว มีนิสัยชอบเลียคราบ และสิ่งสกปรกที่อยู่ตามฝ้าเพดาน มักจะปรากฏตัวในตอนที่ไม่มีคนอยู่ เป็นผีไม่ชอบให้ใครเห็นตัวจึงไม่ค่อยมีเรื่องเล่าที่ว่ามีคนพบเห็นผีประเภทนี้ แต่สันนิษฐานว่า เท็นโจนาเมะเป็นผีที่ตัวสูงและมีลิ้นที่ยาว เพราะสามารถเลียได้ถึงเพดาน

เท็นโจนาแมะเป็นผีที่ไม่มีพิษมีภัยแถมยังทำความสะอาดเพดานให้กับบ้านของเราอีกด้วยซึ่งสิ่งเท็นโจนาเมะหวาดกลัวมากที่สุดก็คือไฟ ไม่ว่าจะเป็นไฟจะถ่านหรือไฟจากหลอดไฟก็ตามซึ่งหากใครต้องการให้ผีตนนี้ช่วยทำความสะอาดบ้านก็ควรปิดไฟให้หมดเพื่อไม่ให้หนีออกจากไป

Facebook Comments