วันนี้ Sidedestiny จะมาพูดถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งของประเทศอินเดียที่มีชื่อว่า “แม่น้ำคงคา” แม่น้ำคงคาถือได้ว่าเป็นแหล่งล่อเลี้ยงชาวอินเดีย ไม่ว่าจะใช้ดื่มกิน อาบน้ำ หรือแม้กระทั่ง การเผาศพและโปรยขี้เถ้าลงในน้ำ ไปดูกันค่ะว่า แม่น้ำคงคาของประเทศอินเดียมีที่มา และมีความสำคัญอย่างไรบ้าง

แม่น้ำคงคา
‘แม่น้ำคงคา’ ถือว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศอินเดีย อีกทั้งยังเป็นแม่น้ำมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศ เป็นแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ซึ่งมีต้นกำเนิดของแม่น้ำมาจากทางภาคเหนือของอินเดีย เทือกเขาหิมาลัย และจะค่อยๆ ไหลผ่านจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียไปทางทิศตะวันออก ก่อนจะรวมตัวเข้ากับแม่น้ำพรหมบุตร ณ ประเทศบังกลาเทศ กลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ ก่อนจะไหลออกไปสุด ณ อ่าวเบงกอล โดยแม่น้ำคงคามีความยาวทั้งสิ้น 2,510 กิโลเมตร

ความเชื่อของชาวฮินดู
พราหมณ์มีเชื่อถือด้วยศรัทธาอันแรงกล้าในเรื่องของ การอาบน้ำเพื่อชำระล้างบาป โดยพวกเขามีความเชื่อว่าแม่น้ำคงคา อัดแน่นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์อย่างเข้มข้น จนกระทั่งสามารถล้างบาปได้ ด้วยเหตุนี้พราหมณ์ จึงลงไปอาบน้ำล้างบาปวันละ 2 ครั้ง คือ เช้าและเย็น

พิธีเผาศพ

ทุกวันนี้ชาวอินเดียก็ยังมีความเชื่อถืออยู่ว่า คนตายซึ่งศพถูกเผา ณ ท่าน้ำเมืองพาราณสีแล้วโปรยกระดูกลงแม่น้ำคงคาก็จะได้ไปสวรรค์อย่างแน่นอน ทำให้เศรษฐีชาวอินเดียนิยมมาปลูกบ้านทิ้งไว้ริมฝั่งแม่น้ำคงคา เมื่อป่วยเห็นท่าจะไม่รอดแล้ว คนป่วยก็จะมาอาศัยอยู่บ้านริมแม่น้ำ เมื่อสิ้นชีวิตก็จะได้สะดวกในการเผาและโปรยกระดูกลงแม่น้ำคงคาไป

ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว พระองค์เคยทรงสนทนากับพวกพราหมณ์ผู้ไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเพื่อล้างบาปเป็นใจความว่า ถ้าต้องการล้างบาปไม่จำเป็นต้องไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคา ขอให้ชำระกาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์ คือ เว้นทุจริตทางกาย วาจา ใจ และประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ นั่นแหละคือการอาบน้ำล้างบาปมีในศาสนาของพระองค์ แล้ว พวก กุ้ง หอย ปู ปลา ก็มีโอกาสไปสวรรค์ได้มากกว่ามนุษย์เพราะอาศัยอยู่ในแม่น้ำนั้นตลอดเวลา

ปัจจุบัน
ปัจจุบันนี้ก็ยังเชื่อถือกันอยู่และยังเชื่อต่อไปอีกว่า ใครก็ตามที่ตายและได้เผาที่ท่าน้ำเมืองพาราณสีแล้วกวาดกระดูกลงแม่น้ำคงคาก็เป็นอันเชื่อได้ว่าต้องไปสวรรค์แน่นอน พวกเศรษฐีนิยมมาปลูกบ้านทิ้งไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา เมื่อป่วยหนักคิดว่าจะไม่รอดแล้วพวกญาติก็จะนำมาที่บ้านริมแม่น้ำ พอตายก็จะได้สะดวกในการเผาที่ริมแม่น้ำและกวาดกระดูกลงแม่น้ำไป
เดี๋ยวนี้คุณจะได้เห็นภาพชาวอินเดียจำนวนนับล้านคน เดินทางมายังแม่น้ำคงคาเพื่อ อาบน้ำ ดื่มน้ำ รวมถึงการเผาศพและโปรยขี้เถ้าลงในน้ำ นี่จึงทำให้แม่น้ำคงคา ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่น้ำสกปรกมากที่สุดในโลก หากแต่ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ได้เจอความจริงอันน่าสนใจว่า น้ำในแม่น้ำคงคามีความพิเศษ คือ จำนวนออกซิเจนละลายน้ำมาก อีกทั้งยังมีเชื้อจุลินทรีย์กินไวรัสและเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นยิ่งปล่อยของเสียลงในน้ำเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์เท่านั้น

พูดคุยกับ Sitedestiny
“ความเชื่อของชาวอินเดียก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์พอสมควรเลยนะคะ แต่ยังไงก็แล้วแต่คนเรา ไม่ว่าจะรวยหรือจน สุดท้ายต่างก็มีสภาพที่ไม่แตกต่างกันเลยจริงไหมคะ”

Facebook Comments