Ebisu

เทพประมง


เทพอิบิสุนี้เป็นเทพแห่งอุตสาหกรรมประเภทประมงที่ถูกบูชากันมากในแถบโอซากา ในตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นท่านนั้นจะถือคันเบ็ดและปรากฏพร้อมกับปลากระพงยักษ์ ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งการประมงและเป็นเทพที่นิยมบูชากันในตลาดปลา ชาวประมงญี่ปุ่นเมื่อจะออกทะเลแต่ละครั้งมักบูชาเทพองค์นี้เสมอ ตำนานการกำเนิดของท่านนั้นแต่ละที่ก็เขียนไว้ไม่เหมือนกัน บ้างก็ว่าเป็นโอรสของเทพไดโกกุ

Facebook Comments