Katakirauwa

ชนวิญญาณตายไม่รู้ตัว


Katakirauwa เป็นปัศาจที่เล่าต่อ ๆ กันมาจากประเทศญี่ปุ่น โดยปีศาจตนนี้จะมีรูปร่างที่คล้ายกับลูกหมู หรือหมูตัวเต็มวัย ซึ่งในบางพื้นที่นั้นบอกว่าปีศาจตนไม่ได้มีรูปร่างที่คล้ายกับหมูแต่รูปร่างมันนั้นเป็นหมูเลยตั้งหาก ซึ่งชาวญุี่ปุ่นนั้นสามารถแย่งหมูปกติกับหมูปีศาจออกจากันได้ด้วยการสังเหตุไปที่เงาของมัน หากคนใดที่กำลังเห็นหมูที่ไม่มีเงาแปลว่ากำลังจะเจอดีให้แล้ว

หมูปีศาจนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายมากเป็นอย่างถึงดูแล้วเหมือนกับว่ามันไม่มีพิษมีภัยแต่หากมันได้วิ่งเข้ามาหาท่านโดนผ่านท่านไปแล้วนั้นหมายถึงท่านได้ตายไปแล้วโดยไม่รู้ตัว เพราะมันจะวิ่งซนวิญญาณของเราจนหลุดออกมาจากร่างแล้วว่ากันว่าจะไม่สามารถกลับเข้าสู่ร่างได้อีก

Facebook Comments